ដោយៈរ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញៈយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១នេះ អាជ្ញាធររាជធានី ប្រកាសថាសាលារដ្ឋនិង ឯកជនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យទាំងអស់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយ សម្រាប់បើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១៥ខែកញ្ញា ស្អែកនេះ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖