អភិបាលខណ្ឌ​ចំការមន ទទួល​នូវ​ម៉ាស៊ីន​បាញ់​និង​ទឹក​ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ​សប្បុរសជន​