​ដោះលែង​បុរស​ម្នាក់ ដែល​វាយ​ក្បាល​បុរស​អូស្ត្រាលី បែក​ឈាម ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​វិញ​