​ផឹកស្រា​បៀរ ABC អស់​៣​កំប៉ុង ស្រវឹង វាយ​បងស្រី និង​ក្មួយប្រុស ឲ្យ​របួសធ្ងន់