ដោយ:រ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញ: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនបុគ្គលិក កម្មករ ដែលកំពុងបម្រើការងារដឹកជញ្ជូនទំនិញ ម្ហូបអាហារ និងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ៕srn
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖