ដោយៈវ៉ៃកូ /ស្វាយរៀងៈ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១បានសម្រេច ជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចបិទតូបទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្សារវាលយន្តក្រុងស្វាយរៀងរយៈពេល៨ ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោងសូន្យថ្ងៃទី១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ ដោយសារ ករណីរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទថ្មីដែលតា៕សរន

សូមជូនសេចក្តីសម្រេច៖