កុមារ​អាយុ​៦​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម​១២​ឆ្នាំ ជាង ៧ ម៉ឺន​នាក់ កំពុង​ទទួល​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩
​ដោយៈ បូកគោ / កំ​ពតៈ កុមារ​អាយុ​ពី ៦​ឆ្នាំ ដល់​អាយុ​ក្រោម ១២​ឆ្នាំ នៅ​ទូទាំង​ខេត្តកំពត ជាង ៧ ម៉ឺន​នាក់ បាននិងកំពុង​ទទួល​ការផ្តល់ជូន នូវ​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដើម្បី​មានលទ្ធភាព ចូល​សិក្សា នៅ​សាលា​ឡើងវិញ​។​

​ក្នុងឱកាស​ចាប់​បើក​ដំណើរការ កាលពី​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ អភិបាល​ខេត្តកំពត បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ សកម្មភាព​ផ្ទាល់ នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត បំណង​ផ្តល់​កម្លាំងចិត្ត ចំពោះ​កុមារ ដែល​មក ទទួល​វ៉ាក់សាំង​ង​នេះ​។​