ដោយៈបាយ័ន/សៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យបានសម្រេច បន្តការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ពីរសប្ដាហ៍ទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ។សេចក្តីសម្រេចបានកំណត់ថា ការបិទនេះចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ៕

សូមជូនសេចក្តីសម្រេច៖