ដំឡូងមីរាប់ពាន់ហិកតាបានរងផលប៉ះពាល់,រាប់រយហិកតាបានខូចខាតដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់រណ្តំក្នុងជុំទី៣មកនេះ។ចំណែកផ្លូវលំជនបទបានរងគ្រោះប៉ះពាល់និងខូចខាតមួយចំនួនដែរ ។នេះបើតាមលោក អែម សុខា អភិបាលស្រុកថ្មពួកប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញា ៕