​ដោយ​៖ ភ្នំ​ស្វាយ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ រដ្ឋបាល​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ ក៏​ប្រកាស​អោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ពេល​ទឹកស្ទឹង​សិរីសោភ័ណ បន្ត​ហក់​ឡើង ក្នុងនោះ ទឹក​លិច​កាត់​ផ្លូវ និង​រាច​ពេញ​វាលស្រែ​ហើយ
​ពោលគឺ ក្រោយពី​ទឹកជំនន់​ស្រុង ពី​ផ្នែក​ខាងលើ ពី​គ្រប់​ទិស និង​ពី​ភ្លៀង​ខ្លាំង ធ្លាក់​ជាប់​គ្នា ៣ ថ្ងៃ ។​