អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ប្រកាស​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ ១៥០​នាក់ ដល់​និស្សិត​រៀន​ចប់ និង​មាន​កន្លែង​ការងារ​