​ដោយៈ បូកគោ / កំ​ពតៈ ក្រសួងបរិស្ថាន មិន​ទទួលស្គាល់​រាល់​ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ដីធ្លី ដែល​កាន់កាប់ ផ្ទេរ ឬ​លក់ ដោយ​ខុសច្បាប់ តាមរយៈ​ការចូល​ទន្ទ្រាន ក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ នៃ​ឧទ្យាន​ជាតិ​ឡើយ​។ នេះ​ជាការ​បញ្ជាក់ របស់​អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងបរិស្ថាន កាលពី​រសៀល ថ្ងៃទី​២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​តែងតាំង ប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន ខេត្តកំពត​។​