ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចបន្តកំណត់ជា “តំបន់លឿងទុំ” នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំកំពង់ឃ្លាំង ឃុំកៀនសង្កែ និងឃុំដានរុន ស្រុកសូទ្រនិគម ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានកំណត់ថា គឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ៕សរន

សូមជូនសេចក្តីសម្រេរបស់សាលាខេត្ត៖