​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ចំនួន​ពីរ បាន​ពិភាក្សាគ្នា តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ពី​ចម្ងាយ ដើម្បី​ពិនិត្យ​លើ ការត្រៀម​កញ្ចប់​ថវិកា សម្រាប់​គម្រោង​ផែនការ សាងសង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ ឆ្នាំ​២០២២ ។​