ដោយ:បាយ័នសៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី២៤ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ បានសម្រេចបន្តកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិវ៉ារិន ឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀត។
សូមជូនសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖