ដោយៈ​សុផល​/ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួងទេសចរណ៍​កំពុង​ជំរុញ​ធុរកិច្ច​ថ្មី​(Start-Up)​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដំណើរការ អាជីវកម្ម​ក្នុង​បរិបទ​ប្រក្រតីភាព​ថ្មី​នៃ​សម័យ​កូ​វីដ​១៩​។​

​កាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានធ្វើ​សិក្ខាសាលា​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ដំណោះស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុងដំណាក់កាល​ស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានហ្សូមដែលមាន​ម្ចាស់​ធុរកិច្ច​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ប្រមាណ​១០០​រូប​។​​លោក ជួប រតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​បាន​ចូលរួម​ចែករំលែក​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុង​វិស័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ ។​

រូបថតៈកាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានធ្វើ​សិក្ខាសាលា​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ដំណោះស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុងដំណាក់កាល​ស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានហ្សូមដែលមាន​ម្ចាស់​ធុរកិច្ច​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ប្រមាណ​១០០​រូប​។

​សិក្ខាសាលា​នេះ បានផ្តល់​ជា​ទម្រង់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រ​វាង​ធ​រុ​កិច្ច​ថ្មីៗ ដោយ​បង្ហាញ​ពី​ការវិវត្តន៍​នៃ​ឌីជីថល និង​នវានុវត្តន៍​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ សំដៅ​គាំទ្រ​ដំណើរ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​បរិបទ​ប្រក្រតីភាព​ថ្មី​ឲ្យ​មាន​ភាព​ធន់ (Resilience) ពង្រឹងសមត្ថភាព​បុគ្គ​លិ​ក ជំរុញ​ទីផ្សារ​និង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ឌីជីថល ការលើកកម្ពស់​ផលិតភាព និង​គុណភាព​សេវាកម្ម​ផងដែរ​។​

​លោក​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន បានលើកឡើង​ពី​ការជំរុញ​វិស័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍​របស់​ក្រសួងទេសចរណ៍ តាមរយៈ​ការអនុវត្ត​នូវ​ផែនទី​ចង្អុល​ផ្លូវ​ស្តីពី​ការស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​ក្នុង​និង​ក្រោយ​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ដោយ​ក្នុងនោះ​ក្រសួងទេសចរណ៍​បាន​ជំរុញ​សកម្មភាព​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន​១៥​និង​សកម្មភាព​លម្អិត​ចំនួន​៤២​និង​បា​នប​ញ្ជូ​ល​ផែនការ​នេះ​ទៅក្នុង​របៀបវារៈ​នៃ​ផែនទី​ចង្អុល​ផ្លូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ផ្នែក​ទេសចរណ៍ របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា​និង​នវានុវត្តន៍​៕សរន​

រូបថតៈកាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានធ្វើ​សិក្ខាសាលា​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ដំណោះស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុងដំណាក់កាល​ស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានហ្សូមដែលមាន​ម្ចាស់​ធុរកិច្ច​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ប្រមាណ​១០០​រូប​។