​កាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានធ្វើ​សិក្ខាសាលា​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ដំណោះស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុងដំណាក់កាល​ស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានហ្សូមដែលមាន​ម្ចាស់​ធុរកិច្ច​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ប្រមាណ​១០០​រូប​។​​លោក ជួប រតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​បាន​ចូលរួម​ចែករំលែក​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុង​វិស័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ ៕