ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី០៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២១នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចំពោះករណីហ្វេសប៊ុកអនាមិកឈ្មោះ San Bora ដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារចោទប្រកាន់មកលើអង្គភាពចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និង សេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងកិត្យានុភាពរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ។

សូមអាននូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖