​ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប បន្ត​ដាក់ចេញ នូវ​វិធានការ​រដ្ឋបាល ជា​បណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់​បម្រាម​គោចរ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង​រាលដាល នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ ខេត្តសៀមរាប នៅ​ចន្លោះ​ពី​ម៉ោង ២១ (​ម្ភៃ​មួយ​) ដល់​ម៉ោង ៣ (​បី​) សម្រាប់​រយៈពេល ១៤(​ដប់​បួន​)​ថ្ងៃ​។​

​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​នោះ គឺ​ខេត្តសៀមរាប បាន​ចាប់​អនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ជូនដំណឹង រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ខាងមុខ​។​

​សូម​មើល​សេចក្តីសំរេច ដូចខាងក្រោម​÷​