ដោយៈបូព៌ព្រឹក្ស/ភ្នំពេញៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ លោក ថោង ខុន បានបង្ហាញពីស្ថានភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងនាថ្ងៃឈប់សម្រាកទី១ នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ថា មាន ភ្ញៀវសរុបចំនួន១៤៩,០១៣ នាក់ ។ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ១៤៧,៥៤៤ នាក់ ភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ១,៤៦៩នាក់ ។ចំនួននេះច្រើនជាង៣ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មុន សរុបចូលគ្នា។

ចំណែកគោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖ខេត្តកំពត ៣០,៤៥៥ នាក់,ខេត្តកែប ២៦,៨៩០ នាក់,ខេត្តព្រះសីហនុ ១៨,១៩៧ នាក់,ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៨,៧០៥ នាក់,ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៨,៧០៥ នាក់,ខេត្តមណ្ឌលគិរី ៧,២៣៣ នាក់និងខេត្តសៀមរាប ៦,០៨៦ នាក់៕

 

រូបភាពមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ