​ប្រែ​សម្រួលៈ​វាសនា​/​បាងកក​៖ ទឹកជំនន់​បណ្តាល​មក​ពី​ព្យុះ Dianmu​កាលពី​២​សប្តាហ៍​មុន នៅ​បន្ត​ជន់​លិច​ខេត្ត​ថៃ​ចំនួន​១៦​នៅឡើយ​មក​ទល់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៧​តុលា​នេះ ភាគច្រើន​នៅ​តំបន់​​ខ្ពស់​រាប​កណ្តាល​និង​ភាគ​ឦសាន ដោយ​ការ​ជន់​លិច​ខ្លាំង​បំផុត​នៅ​ខេត្ត ខុន​ឃែន និង​អាង ថង​។​

​នាយកដ្ឋាន​បង្ការ​និង​កាត់បន្ថយ​គ្រោះមហន្តរាយ បាន​រាយការណ៍​អំពី​ស្ថានភាព​ជំនន់​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ដោយ​ថា​វា​ប៉ះពាល់​មនុស្ស​ប្រមាណ​១០០.០០០​គ្រួសារ​នៅ​១៦​ខេត្ត​។​

​សូមបញ្ជាក់​ថា ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​២៣​កញ្ញា​មក ទឹកជំនន់​បង្កឡើង​ដោយ​ការ​ធ្លាក់ភ្លៀង​ខ្លាំង បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​៩​នាក់​នៅ​ថៃ​និង​ប៉ះពាល់​មនុស្ស​២៩៩.៧០៤​គ្រួសារ​នៅ​៣២​ខេត្ត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​​នេះ​៕

​ផ្ទះ​បន្ត​នៅក្នុង​ទឹក​ជំនន់​នៅ​ឃុំ​មឿង ខេត្ត​ណា​ខន សា​វ៉ាន់ កាលពី​ថ្ងៃ​៧​តុលា​