ដោយៈរ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី ៨ខែតុលាឆ្នាំ២០២១រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្រើនរំលឹកដល់ មាតាបិតា អាណាព្យាបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំងកុមារ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីនាំយកកុមារ ដែលមានអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំដល់ក្រោម១២ឆ្នាំទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ឲ្យបានមុនពេលបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖