លោក អម សុភា ប្រធាន​ក្រុមការងារ គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា ថ្នាក់​ខេត្ត ចុះ​មូលដ្ឋាន ស្រុក​បរិបូណ៌ បាន​ជំរុញ​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ ត្រូវ​បន្ត​រួមគ្នា ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ តាម​វិធានការ រាជរដ្ឋាភិបាល ការងារ​ពង្រឹង សមត្ថភាព និង​បទពិសោធន៍ ដើម្បីឱ្យ​យុវជន​គណបក្ស កាន់​តែមាន​សក្ដានុពល និង​ការងារ​បង្ក្រាប​បទល្មើស នៅតាម​មូលដ្ឋាន ទទួលខុសត្រូវ​របស់​ខ្លួន ។