ពិធី​រំកិល​ទូក “​ង​” កម្ពោជិក​បុត្តា​ខេមរា​តរី វែង​ជាងគេ​លើ​ពិភពលោក ចេញពី​ទួល​បារាយណ៍​អណ្តែត​មក​ចុង​ប៉ម មុខ​សាលាខេត្ត​ព្រៃវែង​៕