ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​៖ ក្នុង​គោលដៅ​ប្រយុទ្ធ និង​ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង​រាលដាល នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ ជាការ​កត់សម្គាល់ ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទៅ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចូលរួម អនុវត្ត បាន​យ៉ាង​ល្អប្រសើរ ក្នុង​ការបំពេញ​កាតព្វកិច្ច ប្រចាំថ្ងៃ និង​សម្តែង​ការពេញចិត្ត ចំពោះ​ការដាក់ចេញ​នូវ វិធានការ​នានា របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា ដើម្បី​ឈានទៅរក ប្រក្រតីភាព​ឡើងវិញ នាពេលខាងមុខ​។​