ទប់ស្កាត់​ពលករ ១៣០ នាក់ ប្រុង​ឆ្លងដែន ទៅ​ប្រទេស​ថៃ ដោយ​ខុសច្បាប់​
​ដោយ​: ភ្នំ​ខៀវ​/ បាត់ដំបង​÷ សមត្ថកិច្ច​ការពារ​តំបន់​ព្រំដែន ទប់ស្កាត់​ពលករ ចំនួន ១៣០ នាក់ ខណៈ​នាំគ្នា​ឆ្លងដែន ដោយ​ខុសច្បាប់ ចូលក្នុង​ទឹកដី​ថៃ​។​