អភិបាលខេត្ត​បាត់ដំបង ទើប​តែងតាំង​ថ្មី បាន​ក្រើនរំលឹក ដល់​មន្ត្រីក្រោមឱវាទ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ពង្រឹង​សាមគ្គីភាព ឯកភាព​ផ្ទៃក្នុង ឆ្ពោះទៅកាន់​ការងារ ជោគជ័យ​។​