ទឹក​ចាប់ផ្តើម​ហូរ​លើ​ទំនប់​បង្ហៀរ​នៃ​អាងទឹក​តា​សាល​ដែលមាន​សមត្ថភាព​រក្សា​ទឹក​ទុក​បាន​១៣៥​លាន​ម៉ែត្រគូប​ហើយ​នៅថ្ងៃនេះ​តែ​ទឹក​នៅតាម​បណ្តា ស្ទឹង​ផ្សេងទៀត​នៅ​ភាគ​ខាងលើ​នៃ​ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត​មិនទាន់​ឃើញ​មាន​សញ្ញា​ប្រឈម​ជំនន់​កើតឡើង​នៅឡើយ​ទេ ខណៈ​ទឹកស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត​នៅក្រោម​ទំនប់​៧​មករា (​កំពង់ទួល​) បាន​ស្រក​ចុះ​ប្រហែល​មួយ​ម៉ែត្រ​នៅថ្ងៃនេះ​បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​។​