លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​ដឹកនាំ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ នៃ​ក្រសួងទេសចរណ៍ ចូលរួម​ប្រជុំ​ឆ្លង លើ​សេចក្តីព្រាង​ឯកសារ ចំនួន​២៖ ទី​១. ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី ការបើកទទួល ទេសចរណ៍​សុវត្ថិភាព (​ទេសចរណ៍​វ៉ាក់សាំង​)​និង​ទី​២.​វិធានការ គោលនយោបាយ ជំរុញ​ចលនា​ទេសចរណ៍​ផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ​២០២១-២០២៣​។​