ក្រុមការងារ​គណៈកម្មកា​រ​អន្តរក្រសួង ដោះស្រាយ ផលប៉ះពាល់ គម្រោង​អភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង​កាត់បន្ថយ​ទឹកជំនន់ ក្នុង​ខេត្ត​បន្ទាយ មានជ័យ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ អាជ្ញាធរខេត្ត ដែលមាន​លោក លី សារី អភិបាលរង​ខេត្ដ តំណាង​លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្ដ​បន្ទាយ មានជ័យ និង​ក្រុមការងារ មន្ទីរ​ពាក់ព័ន្ធ​ខេត្ដ អាជ្ញាធរ​ស្រុក ក្រុង ឃុំ សង្កាត់ ។​