រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រកាស​ផ្អាក​សកម្មភាព​ការងារ មុខរបរ ឬ អាជីវកម្ម ដែលមាន ហានិភ័យ​ខ្ពស់ នៃ​ការឆ្លង​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ​បន្តទៀត
​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​ការបន្ត​ដាក់ចេញ នូវ​វិធានការ រដ្ឋបាល ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ចំពោះ​សកម្មភាព​ការងារ មុខរបរ ឬ អាជីវកម្ម ដែលមាន ហានិភ័យ​ខ្ពស់ នៃ​ការឆ្លង​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ និង​ការជួបជុំ ឬ ការប្រមូលផ្ដុំ​មនុស្ស ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៥-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីសម្រេច ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖​