លោកស្រី​បណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋសភា​-​ព្រឹ​ទ្ទ​សភា និង​អធិការកិច្ច ក្នុង​ពិធី​បិទ​វេទិកា អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប ស្តីពី “​ស្ត្រី សន្តិភាព និង​សន្តិសុខ​” ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង នា​ថ្ងៃទី​១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វី​ដែ​អូ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រទេស​អាស៊ី​និង​អឺរ៉ុប​រិះគិត ពី​បុព្វហេតុ​សន្តិភាព សន្តិសុខ និង មនុស្សធម៌​ឲ្យ​ជាក់ លាក់ ។