សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ បាន​បញ្ជាក់ថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២​ខាងមុខ ក្នុងនាម​ប្រធាន​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាស៊ាន និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ កម្ពុជា​នឹង​ខិតខំ​សម្របសម្រួល និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពិភព លោក និង​ក្នុង​តំបន់ និង​សាមគ្គីភាព​ដ៏​រឹងមាំ​ជាមួយនឹង​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន និង​ការគាំទ្រ​ពី​ដៃគូ​ខាងក្រៅ កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​ជំរុញ​ការកសាង​សហគមន៍ និង​ថែរក្សា​តួនាទី​របស់​អាស៊ាន ដែលជា​ទម្លាប់​ដ៏​សារៈសំខាន់​សម្រាប់​ពិភពលោក​។​ ​ការបញ្ជាក់​នេះ​នៅក្នុង​ជំនួប​សន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី Dato Seri Hishamudin Bin Tun Hussein រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វិ​ដេ​អូ​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០២១​។​

Oct 15, 2021

សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ បាន​បញ្ជាក់ថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២​ខាងមុខ ក្នុងនាម​ប្រធាន​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាស៊ាន និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ កម្ពុជា​នឹង​ខិតខំ​សម្របសម្រួល និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពិភព លោក និង​ក្នុង​តំបន់ និង​សាមគ្គីភាព​ដ៏​រឹងមាំ​ជាមួយនឹង​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន និង​ការគាំទ្រ​ពី​ដៃគូ​ខាងក្រៅ កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​ជំរុញ​ការកសាង​សហគមន៍ និង​ថែរក្សា​តួនាទី​របស់​អាស៊ាន ដែលជា​ទម្លាប់​ដ៏​សារៈសំខាន់​សម្រាប់​ពិភពលោក​។​

​ការបញ្ជាក់​នេះ​នៅក្នុង​ជំនួប​សន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី Dato Seri Hishamudin Bin Tun Hussein រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការពារជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វិ​ដេ​អូ​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០២១​៕