កំណាត់​ផ្លូវ​មួយកន្លែង បាន​ផ្អាក​ដំណើរការ ក្រោយ​ទឹកភ្លៀង ហូរ​បុក​ផ្តាច់ យ៉ាងគំហុក​
​ដោយៈ ភ្នំ​ខៀវ / ប៉ៃលិនៈ កំណាត់​ផ្លូវ​មួយកន្លែង ត្រង់ចំណុច​អូរ​ខ្ទីង ក្នុង​ក្រុងប៉ៃលិន បាន​បិទ​ផ្អាក​ដំណើរការ ជា​បណ្តោះអាសន្ន ក្រោយ​ទឹកភ្លៀង បាន​ហូរ​គំហុក​ខ្លាំង​បុក​ផ្តាច់​។​