ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ជប៉ុន និង​កម្ពុជា មាន​កិច្ចព្រមព្រៀង ឥណទាន​សម្បទាន បន្ថែម​មួយ សម្រាប់​គម្រោង​ពង្រីក​សមត្ថភាព ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត សៀមរាប (Siem Reap Water Supply Expansion Project – II) ក្នុង​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៦ ៣៣៦ លាន​យ៉េន​ជប៉ុន (​ប្រមាណ ៥៨ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​) ។​