ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសម្រេចបើកផ្សារកំពង់ក្តី ឡើងវិញ។ផ្សារនះស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់ក្តី២ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង ដែលជាទីតាំងមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩កន្លងទៅ។នេះយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

សូមជូនសេចក្តីសម្រេច