សុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុង របស់ សម្តេចតេ ជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ាន ក្រោមប្រធានបទ ៖ “កសាងអនាគតឌីជីថល ប្រកបដោយចីរភាពរបស់យើង”