​ប្លង់​មេ​និង​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​ខ្នាតតូច​ចំនួនប្រាំស្ថិតនៅក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​ព្រះ មុនី​វង្ស​បូកគោ ភូមិសាស្ត្រ​សង្កាត់​ព្រែក​ត្នោត ខេត្តកំពត ត្រូវបាន​ដាក់​ឆ្លង និង​អនុម័ត​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃ ទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន តំណាង​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពត មន្ទីរ​បរិស្ថាន និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់​និង​សុរិយោដី​ខេត្តកំពត​ព្រមទាំង​តំណាង ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​ខ្នាតតូច​ដែល​ទទួលបាន​សិទ្ធិ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​។

Oct 25, 2021

​ប្លង់​មេ​និង​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​ខ្នាតតូច​ចំនួនប្រាំស្ថិតនៅក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​ព្រះ មុនី​វង្ស​បូកគោ ភូមិសាស្ត្រ​សង្កាត់​ព្រែក​ត្នោត ខេត្តកំពត ត្រូវបាន​ដាក់​ឆ្លង និង​អនុម័ត​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃ ទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន តំណាង​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពត មន្ទីរ​បរិស្ថាន និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់​និង​សុរិយោដី​ខេត្តកំពត​ព្រមទាំង​តំណាង ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​ខ្នាតតូច​ដែល​ទទួលបាន​សិទ្ធិ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​៕