សមត្ថកិច្ច មិនទាន់​ឃាត់ខ្លួន​បាន ក្រុមក្មេងស្ទាវ ដែល​បង្ក​អុកឡុក ក្នុង​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​
​ដោយ​: សុខុម / ស្ទឹងត្រែង​: សមត្ថកិច្ច នៅ​មិនទាន់​ឃាត់ខ្លួន​បាន ក្រុមក្មេងស្ទាវ ដែល​ដេញ​កាប់ គេឯង និង​បំផ្លាញ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អ្នកដទៃ តាម​ទីសាធារណៈ ក្នុង​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង បាន​នៅឡើយ​ទេ មកទល់នឹង​ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១​។​