ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញៈ លោកស្រី ហ៊ុន ដា​នី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងទេសចរណ៍ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល ពង្រឹងសមត្ថភាព​មន្ត្រី​នារី នៅ​ថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ ស្តីពី “​ស្ត្រី​ក្នុង​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ និង​ការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​” ដែល​បាន​ធ្វើឡើង តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាល បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន (Zoom)​។​