ជូន​ដំណើរ​សព​ទី ៣០៥ នៃ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​
​ដោយៈ ប​.​ជ័យ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ គិត​ត្រឹម​ព្រលប់ ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ អនុគណៈកម្មការ​បូជា បញ្ចុះសព នៃ​គណៈកម្មការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាន​ជូន​ដំណើរ​សព​ទី ៣០៥ នៃ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩។