តុលាការ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា នេះ​បានប្រកាស​សាលក្រម ផ្តន្ទាទោស​លោក ហូរ វ៉ាន់ លោក អ៊ូ ច័ន្ទ​ឫទ្ធិ លោក គង់ សុភា ដាក់ពន្ធនាគារ​ពីរ​ឆ្នាំ និង​ចេញ​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់ខ្លួន​។ ចំណែក​បក្ខពួក​ចំនួន ១១​នាក់​ផ្សេងទៀត​សម្រេច​ដាក់ពន្ធនាគារ ២០​ខែ តែ​អនុវត្ត​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ ១៥​ខែ ទោស​ដែល​នៅសល់​ព្យួរ​សាកល្បង​រយៈពេល ២​ឆ្នាំ ពីបទ​ផ្ដើមគំនិត​ញុះញង់​ឱ្យមាន​ភាពវឹកវរ​ដល់​សន្ដិសុខ​សង្គម ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ តាម​បញ្ញត្តិ​មាត្រា​, ២៨ មាត្រា ៤៩៤ និង​មាត្រា ៤៩៥ នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​។​

Oct 26, 2021

តុលាការ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា នេះ​បានប្រកាស​សាលក្រម ផ្តន្ទាទោស​លោក ហូរ វ៉ាន់ លោក អ៊ូ ច័ន្ទ​ឫទ្ធិ លោក គង់ សុភា ដាក់ពន្ធនាគារ​ពីរ​ឆ្នាំ និង​ចេញ​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់ខ្លួន​។ ចំណែក​បក្ខពួក​ចំនួន ១១​នាក់​ផ្សេងទៀត​សម្រេច​ដាក់ពន្ធនាគារ ២០​ខែ តែ​អនុវត្ត​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ ១៥​ខែ ទោស​ដែល​នៅសល់​ព្យួរ​សាកល្បង​រយៈពេល ២​ឆ្នាំ ពីបទ​ផ្ដើមគំនិត​ញុះញង់​ឱ្យមាន​ភាពវឹកវរ​ដល់​សន្ដិសុខ​សង្គម ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ តាម​បញ្ញត្តិ​មាត្រា​, ២៨ មាត្រា ៤៩៤ និង​មាត្រា ៤៩៥ នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​៕