ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បាន​ជម្រាប់ជូន លោក លោកស្រី ប្រធាន​គណៈ កម្ម​ការ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្នាក់​រាជធានី​-​ខេត្ត តាមរយៈ​លិខិតផ្លូវការ​មួយ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការលើកលែង កាតព្វកិច្ច​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក ចំពោះ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែល​បានបញ្ចប់​ការព្យាបាល នៅតាម​មន្ទីរពេទ្យ ឬ​មណ្ឌល ព្យាបាល ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ និង​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ សម្រាក​ថែទាំ និង​ព្យាបាល នៅតាម​ផ្ទះ​។​

​សូម​អាន​លិខិត​របស់លោក រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែលមាន​ខ្លឺ​ម​សារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ​