ភ្នំពេញៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមតេឡេក្រាមនៅថ្ងៃនេះ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួង
សុខាភិបាលនេះបានសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញ សង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនដំណឹង៖