ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​រសៀល ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​បន្ត​ចុះ​ពិនិត្យមើល ការងារ​អន្តរាគមន៍​ពង្រឹង​ទំនប់ ការពារ​ទឹកជំនន់ ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល​។ ទឹកស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត នៅក្នុង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ រយៈពេល ២៤ ម៉ោង ត្រឹម​ព្រលប់ ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា ទឹកបាន​ស្រក​ចុះ ១,១០ ម៉ែត្រ​ហើយ ទ្វារ​ទឹក​រលាំង​ជ្រៃ នៅ​បន្ត​បើក តែ​បាន​សម្រុត​ទ្វារ​ចុះ មួយ​ម៉ែត្រ គ្រប់​ទាំង ៥ ទ្វារ​។​