ភ្នំពេញៈសូមជម្រាបជូន លោកនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានរស្មីកម្ពុជា
កម្មវត្ថុ៖ ស្នើសុំការចុះផ្សាយសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺលើការចោទប្រកាន់ដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត។
យោង៖ អត្ថបទចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ «ក្រុមហ៊ុនអាហ្គ្រីប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក រងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាកសិករនៅឃុំចំណារក្រោម ស្រុកស្ទោង ថាមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យា»។
សូមជូនលិខិតបំភ្លឺទាំងស្រុង៖