អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌដង្កោ នៅ​ព្រលប់​ថ្ងៃទី​២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​បាន​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ផ្អាក​ការធ្វើដំណើរ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​លើ​កំណាត់​ផ្លូវ​លេខ​២១៧​ជាពិសេស​ត្រង់ចំណុច​ភ្លើងស្តុប​ស្ពាន​បា​គូ​ដោយសារតែ​ទឹក​កំពុង​ហូរ​កាត់​ផ្លូវ​យ៉ាងខ្លាំង​ដែល​អាច​បណ្តាលឱ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់​ជាយថាហេតុ​ប្រសិន​បើក​បន្តធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​នោះ​។​​អាជ្ញាធរ​ក៏​សូម​អំពាវនាវ និង​ហាមឃាត់​រថយន្ត​ធន់​ធ្ងន់​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើដំណើរ​តាម​កំណាត់​ផ្លូវ​នេះ​ផងដែរ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការខូចខាត​ផ្លូវ​នៅពេល​មានទឹក​កំពុង​ហូរ​កាត់​នេះ​។​

Oct 27, 2021

អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌដង្កោ នៅ​ព្រលប់​ថ្ងៃទី​២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​បាន​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ផ្អាក​ការធ្វើដំណើរ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​លើ​កំណាត់​ផ្លូវ​លេខ​២១៧​ជាពិសេស​ត្រង់ចំណុច​ភ្លើងស្តុប​ស្ពាន​បា​គូ​ដោយសារតែ​ទឹក​កំពុង​ហូរ​កាត់​ផ្លូវ​យ៉ាងខ្លាំង​ដែល​អាច​បណ្តាលឱ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់​ជាយថាហេតុ​ប្រសិន​បើក​បន្តធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​នោះ​។​​អាជ្ញាធរ​ក៏​សូម​អំពាវនាវ និង​ហាមឃាត់​រថយន្ត​ធន់​ធ្ងន់​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើដំណើរ​តាម​កំណាត់​ផ្លូវ​នេះ​ផងដែរ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការខូចខាត​ផ្លូវ​នៅពេល​មានទឹក​កំពុង​ហូរ​កាត់​នេះ​។​