​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ រដ្ឋមន្ត្រី​អន្តរក្រសួង​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ចង្អៀត​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ ដើម្បី​ពិនិត្យ និង ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​រៀបចំ​សេចក្តីព្រាង​ក្របខណ្ឌ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​កម្មវិធី​ស្តារ និង​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ក្នុងការ​រស់នៅ​ជាមួយ​កូ​វិដ​-១៩ តាម​កន្លង​ប្រក្រតីភាព​ថ្មី​។