បុរស​ជនជាតិ​កាណាដា​ម្នាក់ បាន​ត្រូវ​តុលាការ​សម្រេច​នៅ ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ ក្រោម​ការចោទប្រកាន់ ពីបទ រក្សាទុក និង​ដឹកជញ្ជូន គ្រឿងញៀន ជាង ១៦៧ គីឡូក្រាម ដោយ​ខុសច្បាប់ និង​បទ​កាន់កាប់​អាវុធ ដោយ​គ្មាន​ការ អនុញ្ញាត​។​