​ដោយៈ ភ្នំ​ខៀវ / បាត់ដំបងៈ ជំនន់​ទឹកភ្លៀង គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃនេះ បាន​បន្ត​ហូរ​ចុះ ដល់​ផ្នែក​ខាងក្រោម បង្ក​ប៉ះពាល់ កើនឡើង​ដល់ ២ ឃុំ ក្នុងស្រុក​មោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង​។​